*★[-ิ_•ิ]♂:World~of~the~Ape:♀(๏_๏)♪*

Just another WordPress.com weblog

ไม่ได้อัพบล๊อคนานแล้ว ขออัพย้อนหลังก็แล้วกันครับ September 20, 2007

Filed under: Blogroll — macaque @ 6:42 am

catmonkey.jpg

ครั้งที่ อ.ขจรศักดิ์ มาบรรยาย อาจารย์ได้พูดถึง ทักษะของความเป็นผู้นำทางสังคม มีปัจจัยหลักๆที่สำคัญ 3 ข้อ นั่นคือ

1.    ต้องมีคุณธรรม

2.    มีความดี

3.    รวมใจประชาชน 

ต้องมีคุณธรรม

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ต้องการมากที่สุด 

มีความดี

ความดีนั้นประกอบด้วย ความดีทางกาย และทางใจ เมื่อคิดดีก็สามารถเริ่มสิ่งที่ดีได้ 

รวมใจประชาชน

สามารถรวมผู้คนในสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวได้ แยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีได้ เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีหรือมีผู้คนในกลุ่มสังคมทำตัวผิดแปลกไปจากกลุ่ม ก็สามารถที่จะใช้แรงบีบบทางสังคมในการยับยั้งไม่ให้คนผู้นั้นประพฤตินอกลู่นอกทางหรือป้องกันไม่ให้กระทำในสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ เช่น ในห้องเรียน ถ้าผู้เป็นครูสูบบุหรี่ ก็จะทำให้เด็กนักเรียนในห้องเรียนมองว่าเป็นครูที่ไม่ดีไม่น่าเคารพนับถือ บางทีอาจทำให้เกิดเป็นความละอายใจ และไม่กระทำสิ่งนั้นต่อ 

จะทำให้คนดีอยู่เหนือคนเลว ต้องทำอย่างไร ???

– ต้องตะล่อมและปลูกจิตสำนึกแบบค่อยเป็นค่อยไป

– ชีวิตต้องสู้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ต้องใจเย็น อย่าวู่วามจนเกินไป 

สิ่งที่เราควรกลับเอาไปคิดเป็นการบ้าน

– สิทธิมนุษยชนควรเป็นสิทธิของคนดีมากกว่า

– ยืนหยัดในหลักการ ยืดหยุ่นในเหตุการณ์

– ทรัพย์สินทางปัญญา เกิดเป็นความหวงไม่ใช่การให้

– การรู้เท่าทันเรื่องวิชาความรู้เป็นสิ่งจำเป็น

– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็น คิดอะไรที่จำเป็น

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s